Wsparcie merytoryczne:

Przykłady obróbki CNC

Obróbka CNC to szereg czynności, przy których niezbędne okazuje się sterowanie numeryczne. Wśród najważniejszych metod obróbki warto wymienić chociażby toczenie, cięcie, gięcie, kucie, frezowanie, szlifowanie, a także wiercenie.

1) Dzięki zastosowaniu CNC operacja sprowadza się do wprowadzenia danych do urządzenia, które automatyczne wykonuje wszystkie czynności.

2) Niezwykle ważną sprawą jest odpowiednie przeszkolenie operatora. Mimo, że maszyna cechuje się dużą dokładnością ważna jest kontrola wykonania obróbki.