Wsparcie merytoryczne:

Geowłóknina drenażowa

Bardzo często spotykamy się z tak zwaną geowłókniną drenażową. Znajdziemy taką pod adresem www.fuhmateo.pl/kategoria,geowlokniny,22,0.htm.

1) Jest to materiał o dużej odporności na przebicie, a także o sporej zdolności transmisji wody, ewentualnie nawet gazów.

2) Geowłókninę drenażową stosuje się przy budowie zbiorników, składowisk odpadów i tuneli.

3) Ważne jednak, aby stosując taki materiał, cała powierzchnia została nim właściwie wyłożona. Nawet niewielkie błędy mogą spowodować, że woda będzie przedostawać się przez poszczególne warstwy, a to stanowi poważne zagrożenie.