Wsparcie merytoryczne:

Dźwig - najbardziej rewolucyjne urządzenie ostatnich czterech tysięcy lat


W budownictwie trudno kusić się na kompromisy – praca w takim miejscu jest nie tylko ciężka i trudna, ale również bardzo wymagająca, zarówno odpowiednich umiejętności, jak i odpowiedniego sprzętu. Na pewno nieraz zastanawialiśmy się, odwiedzając najsłynniejsze zabytki tego czy owego kraju, w jaki sposób człowiek był w stanie w ogóle dokonać wybudowania takiego kolosa, jak ten lub ów budynek. Biorąc na przykład pod lupę piramidy wydaje się to niemal niemożliwe czy stworzone raczej boską, niż ludzką, ręką.

 

Dźwig jest urządzeniem nazywanym również potocznie windą.

 

Czym fachowo zajmuje się dźwig?


Dźwig np. dostępny tu , jest urządzeniem nazywanym również potocznie windą albo wyciągiem ze względu na pełnioną przez siebie funkcję – przemieszczania czy też zwykłego podnoszenia ładunków, ale również osób za pomocą platformy lub kabiny. Odbywa się to wzdłuż usztywnionych prowadnic, które są nachylone do poziomy pod kątem większym niż 15 stopni. Zwykle przenoszenie to dotyczy dużej wysokości. To właśnie za ich pomocą transportowane są najcięższe przedmioty na wyższe poziomy budowli. W zależności od pracy, jaką wykonują, możemy wyróżnić takie dźwigi, jak:

  • szybowe, potocznie nazywane windami,
  • pochyłe,
  • portowe, czyli inaczej żurawie portowe,
  • okrężne,
  • budowlane pionowe;


Jednak określenie dźwig stosowane jest zazwyczaj dla całej grupy urządzeń, jakimi są dźwignice.


Kilka słów o historii


Protoplastami dźwigów były używane już podczas budowy piramid proste urządzenia dźwignicowe, dzięki którym układanie ciężkich płyt jedna na drugiej było w ogóle wykonalne. Zasada ich działania była analogiczna doza sady pracy żurawia stosowanego do wyciągania wody ze studni. Kolejnym etapem w ewolucji tych urządzeń było zastosowanie swoistego napędu – energii powstającego na skutek spadku wody. Pierwsze tego typu urządzenia działały za pomocą koła łopatkowego, napędzanego właśnie spadającą na niego wodą. Te same zasady panowały przy podnoszeniu bram wjazdowych do miast czy pałaców oraz przy wznoszeniu na znaczną wysokość przedmiotów na placach budowy.

 


Pierwsze znaczne budowle wzniesione dzięki dźwigom


Pierwszą, najbardziej znaczącą budowlą, jaka powstała przy zastosowaniu pracy dźwigu, jest egipska ramia Cheopsa. Gigantyczne bloki kamienne, jakie były za ich pomocą podnoszone, ważą od 2,5 do 15 ton, a cała budowla złożona jest z liczby 2,3 miliona takich właśnie kamiennych bloków. Ogrom tej inwestycji do dzisiaj zdumiewa wszystkich turystów, mających okazję na żywo podziwiać to niesamowite dzieło sztuki. Innym przykładem, tym razem z innego rejonu świata, jest Stonehenge – megalityczna budowla z epoki brązu lub neolitu. Związana z kultem słońca lub księżyca, składa się z 30 kamiennych bloków zewnętrznych oraz 49 mniejszych, znajdujących się w środku większego kręgu. Każdy taki blok to 4 metry wysokości, 2,5 m grubości oraz waga od 25 do 40 ton. Niemożliwe byłoby podniesienie tego bez pomocy odpowiednich, nawet bardzo prostych, urządzeń. Kamienie niezbędne do budowy tego miejsca były transportowane przez 130 kilometrów – w jaki sposób to się odbywało, zostaje tajemnicą po dziś dzień.