Wsparcie merytoryczne:

Kiedy warto korzystać z pomocy opcji jak laboratorium drogowe?

Badania kruszywa, badania materiałów, analizowanie mieszanek mineralno-asfaltowych, badanie gruntów pod drogi – to tylko namiastka działań jakie wykonują laboratoria drogowe. Droglab.pl jako jedno z renomowanych pozwala swoim klientom uzyskać kompleksową wiedzę na temat wszystkich czynników odpowiadających za najlepsze wykonanie drogi, ale również pozwalające ocenić, czy dana inwestycja w ogóle jest warta uwagi i wyłożenia środków.
Podczas badań, laboratorium drogowe ocenia np. kruszywa pod mikroskopem analizując ich kształt, właściwości itp. Możliwa jest wówczas ocena ewentualnych zrostów, spękań, i innych problemów, które gołym okiem są niemożliwe do oceny.

 

 

Dzięki takiemu działaniu laboratorium, wszelkie analizy drogowe pozwalają ocenić czy dane kruszce itp. materiały w ogóle będą zdatne do wykorzystania. Laboratorium drogowe pozwala uzyskać idealne proporcje asfaltów, betonów, mieszanek kruszyw itp. Ważną rolę odgrywają w nich także badania symulacyjne, podczas których oceniane jest ich zachowanie pod naciskiem pojazdów.